Wachtwoord kwijt |
Gebruikersnaam    Wachtwoord      Onthouden    
Lesindeling - HSF de Morraruters
Lesindeling

 

Hier onder de lesindeling: Voor afmelden van de lessen graag 24 uur voor 

de lesdag bij: Laura Blokland: 06-25531725

 

Maandagavond zijn er extra dressuur of springlessen dan is 

de hal bezet vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Vrij rijden in de kleine  hal kan wel. 

Als er lessen zijn dan kan er worden vrij gereden tot een kwartier voor aanvang van de lessen

         
         
         
           

WOENSDAG:  Laura Blokland

Huisvrouwen Les Bixie Lessen Bixie Lessen    
09.15 - 10.15 uur 16.15 - 17.00 16.30 - 17.30    
Tsjikke de Bruin   Leona Bosma    
Marrit Nijboer   Benthe Zeinstra    
Sandra van der Zee   Marian Bijsterbosch    
Akke Breeuwsma        
Herma Bakker        
Sippy de Jong        
         

WOENSDAG: Baukje Meyer (Dressuur & Springen )

18.30 - 19.30 uur 

19.30 - 20.30 uur

20.30 - 21.30 uur

   

Sanna Dijkstra

Maaike Brandsma

Dian Snoek    

Jolien Feenstra

Ylse de Jong

Anneke Heida    

Sanne de Vries

Corry Bijsterbosch

Karin Oudesluys

   
Maaike de Jong

Antsje Bijsterbosch

Tineke/Cees de Vries

   
Anna Boersma Floriene Hagenouw Marije de Vries    
Ilse de Vries Elske de Jong Laura Blokland    
         

DONDERDAG:  Wim Foekma (Dressuur ) Marjolein Rosier (Springen)

18.00 – 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur

   

Zella Fongers

Brecht Ruiter

Regina Boekema    

 

Amy v/d Zee

Japke Haytema    

Ilona Brehm

 

Anneke Yntema    
Fimke Zeinstra

Anna van Middelaar

Aukje Dijkstra    
Rhianna Rinia   Baukje Bouma    
Sinne Mous        
         

VRIJDAG: : MENLESSEN: Marleen van Eijck, Jikke Tanga

  19.00 - 19.45 uur 20.00 - 20.45 uur    
  Piertje de Vries Tineke Wester    
  Jeroen van Middelaar Tsjikke de Bruin    
  Herman de Bruin Cees de Vries